ESTATE Sistem
za poslovanje u prometu nekretninama
◄ kompletno softversko rešenje ►

Prijava operatera

Lofin

Zahtev za korišćenje sistema

zahtev

Pitanja i sugestije

contact

ESTATE Sistem je

 • softver za upravljanje poslovima u prometu nekretninama
 • web orijentisan Informacioni Sistem vrhunskog kvaliteta i racionalne cenovne politike
 • podjednako dobro rešenje za agencije koje u svojoj ponudi imaju 10 ili 10.000 nekretnina

ESTATE Sistem omogućava

 • evidenciju nekretnina
 • unos, izmene, pretragu podataka internog karaktera prodavci/zakupodavci u skladu sa Zakonom o posredovanju i Zakonom o sprečavanju pranja novca
 • automatizovanu distribuciju ponude/potražnje oglasa na portale specijalizovane za oglašavanje nekretnina
 • automtizovan izvoz ponude na agencijski web sajt
 • evidenciju komitenata kupaca/zakupaca i njihovih potražnji
 • automatizovano povezivanje nekretnina sa potražnjom kupaca/zakupaca i obrnuto
 • unos, izmene, pretragu podataka internog karaktera kupci/zakupci u skladu sa Zakonom o posredovanju i Zakonom o sprečavanju pranja novca
 • automatizovano izveštavanje agenata
 • moduli: ponuda, potražnja, oglašavanje, izveštaji, evidencije, statistike, marketing
 • +mogućnosti su u stalnom širenju i sagledive samo kroz prezentaciju

ESTATE Sistem - program za nekretnine

Rad sa nekretninama

U radu sa nekretninama ESTATE Sistem omogućava:

 • brz i jednostavan unos i izmenu podataka o nekretninama (svi podaci osim cene, kvadrature, naslova i opisa se biraju sa liste ili čekiraju)
 • brz i jednostavan unos slika (pojedinačni i grupni unos slika, promena rasporeda slika, rotacija slika, automatizovana optimizacija slika, automatizovano postavljanje Watermark-a)
 • brzu pretragu baze nekretnina po svim relevantnim parametrima
 • napredno sortiranje i filtriranje nekretnina
 • mnoštvo korisničkih opcija prijaza interfejsa i obrade podataka
 • mogućnost, ali ne i obavezu unosa podataka internog karaktera

Podaci o nekretnini se mogu uneti na više načina:

 • unosom svih podataka kroz online formulare
 • koristeći Click4Import - uvoz podataka sa agencijskog web sajta
 • inicijalni jednokratki import iz postojeće agencijske baze podataka

Rad sa komitentima (kupci/zakupci)

U radu sa komitentima ESTATE Sistem omogućava:

 • brz i jednostavan unos komitenata (kupaca i zakupaca) i njihovih potražnji
 • unos potražnje na različite načine zastupljene u praksi
 • brzu i jednostavnu pretragu komitenata i potražnji po svim relevantnim parametrima
 • automatsko pronalaženje odgovarajuće nekretnine za svakog kupca/zakupca
 • mogućnost pristupa kartici kupca/zakupca iz liste komitenata, iz liste potražnji, iz nekretnine,...

Oglašavanje na portalima (ESTATE Distributor)

U saradnji sa portalima proces sinhronizacije sa portalima je podignut na najviši nivo kompatibilnosti i brzine.

 • ESTATE Distributor vrši automatsko prilagođavanje agencijske ponude prema izabranom portalu, kome se sinhronizuje ponuda/potražnja po utvrđenoj dinamici (zavisno od uslova na portalu)
 • Oglas, distribuiran preko ESTATE Distributor, na portalima sadrži sve moguće informacije o nekretnini koje portal podržava, što u velikoj meri utiče na poboljšanje rezultata oglašavanja
 • ESTATE Distributor veoma dobro sublimira mogućnosti koje se na portalima nude, uz istovremeno širenje mogućnosti koje pruža korisnicima.
 • permanentna automatska distribucija na 30 web portala, štampanih oglasnika ili novina u regionu
 • distribucija kvalitetnih fajlova 100% usaglašenih sa oglasnicima
 • stalni nadzor nad procesima i garancija rada bez greške
 • otvoren poziv na saradnju svim portalima koji žele da prošire svoju ponudu usluga i broja klijenata

ESTATE Sistem - prednosti

 • BRZ i efikasan unos, izmena, pretraživanje podataka (unos izmena i pretraga podataka obavlja se kroz jednostavan interfejs prihvatljiv svim korisnicima bez obzira na nivo njihovog tehničkog znanja)
 • JEDNOM unet podatak koristi se svuda gde je to potrebno (npr: kvadratura nekretnine se unosi samo u osnovnim podacima nekretnine a prikazuje se: u oglasu, u EOP/EOK-u kod vlasnika nekretnine, kao i u EOP/EOK-u kupca koji je kupio navedenu nekretninu,…)
 • SVE na jednom mestu (nekretnine, kupci/zakupci, agenti, izveštaji, Evidencija o posredovanju, Evidencija o klijentima i transakcijama, Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, Agencijski web sajt, +)
 • CENOVNA politika omogućava da korisnici mogu biti sve agencije za nekretnine sa malim i velikim obimom obrade podataka (nekretnina i kupaca/zakupaca)
 • VELIKA ušteda troškova, vremena i ostalih resursa kod agencija sa većim brojem poslovnica koja se ostvaruje kroz centralizovano upravljanje svim poslovnicama, nadgledanje procesa obrade podataka i/ili centralizovanu obradu nekretnina i kupaca/zakupaca, oglašavanje
 • DAJE brz odgovor na najvažnija pitanja:
  • Koje nekretnine odgovaraju ovom kupcu?
  • Koji kupci su kontaktirali moju agenciju za ovu nekretninu i kada?
  • Kojim kupcima odgovara ova nekretnina?
  • Da li je isti kupac kontaktirao moju agenciju više puta, za koje nekretnine i kada?

Agencijski Web sajt

 • Responsive dizajn (dizajn prilagodljiv svim uređajima: desktop, tablet, mobilni)
 • Funkcionalna pretraga (omogućava posetiocu sajta da lako i brzo dobije željene rezultate)
 • Prikaz svake nekretnine sa maximalnim setom podatka (naslov, cena, kvadratura, grejanje, geo-lokacija, i 50+ dodatnih karakteristika kao što su: terasa, garaža, kablovska TV,...)
 • Prikaz više nekretnine u obliku listinga, grida, mape, slajdera, galerije,...
 • Prikaz nekretnine na mapi
 • Integrisana video prezentacija ili 3D tura nekretnine
 • Kontakt forma uz svaku nekretninu
 • Obezbeđen Share na društvene mreže i aplikacije (Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Telegram, Google+)
 • Marketinška i analitička integracija sa marketinškim proizvodima najpopularnijih servera (Google, Facebook,...)
 • Moduli: pretraga nekretnina, izdvojene nekretnine, slične nekretnine, partneri, udruženja,...
 • Sortiranje liste nekretnina po više kriterijuma
 • Multijezičnost prikazivanja (engleski, nemački, ruski, grčki, +)

Official counters

Users

0

Agencies

0

Operators

0

Agents

Resources

0

WebApps

8

Hosts

3

Sync

REFERENCE