ESTATE web sistem
za poslovanje u prometu nekretninama
◄ kompletno softversko rešenje ►

Prijava na sistem

Zahtev za korišćenje aplikacije

Pitanja i sugestije

Šta je ESTATE Sistem

ESTATE Sistem je softver za upravljanje nekretninama (ponuda, potražnja, marketing, izveštaji, evidencije, statistike).
ESTATE Sistem je namenjen svim agencijama za nekretnine, bez obzira na to da li se bave prodajom, izdavanjem ili dnevnim izdavanjem nekretnina.
Vrhunski kvalitet i racionalna cenovna politika čine ESTATE Sistem podjednako dobrim rešenjem za agencije koje u svojoj ponudi imaju manje od 10 nekretnina i za agencije koje u svojoj ponudi imaju nekoliko hiljada nekretnina.

ESTATE Sistem omogućava

 • evidenciju nekretnina
 • unos, izmene, pretragu podataka internog karaktera prodavci/zakupodavci u skladu sa Zakonom o posredovanju i Zakonom o sprečavanju pranja novca
 • automatizovanu distribuciju ponude/potražnje oglasa na portale specijalizovane za oglašavanje nekretnina
 • automtizovan izvoz ponude na agencijski web sajt
 • evidenciju komitenata kupaca/zakupaca i njihovih potražnji
 • automatizovano povezivanje nekretnina sa potražnjom kupaca/zakupaca i obrnuto
 • unos, izmene, pretragu podataka internog karaktera kupci/zakupci u skladu sa Zakonom o posredovanju i Zakonom o sprečavanju pranja novca
 • automatizovano izveštavanje agenata

ESTATE Sistem - program za nekretnine

Rad sa nekretninama

U radu sa nekretninama ESTATE Sistem omogućava:

 • brz i jednostavan unos i izmenu podataka o nekretninama (svi podaci osim cene, kvadrature, naslova i opisa se biraju sa liste ili čekiraju)
 • brz i jednostavan unos slika (pojedinačni i grupni unos slika, promena rasporeda slika, rotacija slika, automatizovana optimizacija slika, automatizovano postavljanje Watermark-a)
 • brzu pretragu baze nekretnina po svim relevantnim parametrima
 • napredno sortiranje i filtriranje nekretnina
 • mnoštvo korisničkih opcija prijaza interfejsa i obrade podataka
 • mogućnost, ali ne i obavezu unosa podataka internog karaktera

Podaci o nekretnini se mogu uneti na dva načina:

 • unosom svih podataka kroz formulare na ESTATE
 • koristeći Click4Import - uvoz podataka sa agencijskog web sajta

Rad sa komitentima (kupci/zakupci)

U radu sa komitentima ESTATE Sistem omogućava:

 • brz i jednostavan unos komitenata (kupaca i zakupaca) i njihovih potražnji
 • unos potražnje na različite načine zastupljene u praksi
 • brzu i jednostavnu pretragu komitenata i potražnji po svim relevantnim parametrima
 • automatsko pronalaženje odgovarajuće nekretnine za svakog kupca/zakupca
 • mogućnost pristupa kartici kupca/zakupca iz liste komitenata, iz liste potražnji, iz nekretnine,...

Oglašavanje na portalima

U saradnji sa portalima proces sinhronizacije sa portalima je podignut na najviši nivo kompatibilnosti i brzine.

 • ESTATE vrši automatsko prilagođavanje agencijske ponude prema izabranom portalu, kome se sinhronizuje ponuda/potražnja po utvrđenoj dinamici (zavisno od uslova na portalu)
 • Oglas, distribuiran preko ESTATE, na portalima sadrži sve moguće informacije o nekretnini koje portal podržava, što u velikoj meri utiče na poboljšanje rezultata oglašavanja
 • ESTATE veoma dobro sublimira mogućnosti koje se na portalima nude, uz istovremeno širenje mogućnosti koje pruža korisnicima.
 • permanentna automatska distribucija na 30 web portala, štampanih oglasnika ili novina u regionu
 • distribucija kvalitetnih fajlova 100% usaglašenih sa oglasnicima
 • stalni nadzor nad procesima i garancija rada bez greške
 • otvoren poziv na saradnju svim portalima koji žele da prošire svoju ponudu usluga i broja klijenata

Agencijski web sajt

 • Responsive dizajn (dizajn prilagodljiv svim uređajima: PC, tablet, mobilni)
 • Funkcionalna pretraga (omogućava posetiocu sajta da lako i brzo dobije željene rezultate)
 • Prikaz svake nekretnine sa maximalnim setom podatka (naslov, cena, kvadratura, grejanje, geo-lokacija, i 50+ dodatnih karakteristika kao što su: terasa, garaža, kablovska TV,...)
 • Prikaz slika nekretnine u slajderu
 • Prikaz nekretnine na mapi
 • Video prezentacija ili 3D tura nekretnine
 • Kontakt forma uz svaku nekretninu
 • Integracija sa društvenim mrežama (Facebook, Twitter i Google+)
 • Moduli: pretraga nekretnina, izdvojene nekretnine, slične nekretnine, partneri,...
 • Prikaz liste nekretnina u obliku liste, mreže i na mapi
 • Sortiranje liste nekretnina po nekoliko kriterijuma
 • Multijezičnost (engleski, nemački, ruski, grčki, ...)

ESTATE Sistem - prednosti

 • BRZ i efikasan unos, izmena, pretraživanje podataka (unos izmena i pretraga podataka obavlja se kroz jednostavan interfejs prihvatljiv svim korisnicima bez obzira na nivo njihovog tehničkog znanja)
 • JEDNOM unet podatak koristi se svuda gde je to potrebno (npr: kvadratura nekretnine se unosi samo u osnovnim podacima nekretnine a prikazuje se: u oglasu, u EOP/EOK-u kod vlasnika nekretnine, kao i u EOP/EOK-u kupca koji je kupio navedenu nekretninu,…)
 • SVE na jednom mestu (nekretnine, kupci/zakupci, agenti, izveštaji, Evidencija o posredovanju, Evidencija o klijentima i transakcijama, procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, agencijski web sajt, …)
 • CENOVNA politika omogućava da korisnici mogu biti sve agencije za nekretnine sa malim i velikim obimom obrade podataka (nekretnina i kupaca/zakupaca)
 • VELIKA ušteda troškova, vremena i ostalih resursa kod agencija sa većim brojem poslovnica koja se ostvaruje kroz centralizovano upravljanje svim poslovnicama, nadgledanje procesa obrade podataka i/ili centralizovanu obradu nekretnina i kupaca/zakupaca, oglašavanje
 • DAJE brz odgovor na najvažnija pitanja:
  • Koje nekretnine odgovaraju ovom kupcu?
  • Koji kupci su kontaktirali moju agenciju za ovu nekretninu i kada?
  • Kojim kupcima odgovara ova nekretnina?
  • Da li je isti kupac kontaktirao moju agenciju više puta, za koje nekretnine i kada?

REFERENCE