ESTATE web sistem za nekretnine
◄ bolje nego što možete da zamislite ►

Prijava na sistem

Zahtev za korišćenje aplikacije

Pitanja i sugestije

Šta je ESTATE

ESTATE je Web sistem koji objedinjava program za evidenciju nekretnina i distribuciju ponude/potražnje (oglasa) na portale specijalizovane za oglašavanje nekretnina.
Sistem ESTATE je namenjen svim agencijama za nekretnine, bez obzira na to da li se bave prodajom, izdavanjem ili dnevnim izdavanjem nekretnina.
ESTATE je veoma fleksibilan i prilagodljiv različitim potrebama agencija za nekretnine i u potpunosti kompatibilan sa svim portalima sa kojima se razmenjuju ponude (agencijski oglasi).

ESTATE omogućava agencijama

 • da ponudu nekretnina ažuriraju na jednom mestu
 • da ponudi mogu pristupiti samo ovlašćeni korisnici
 • da ažuriranje ponude mogu da rade bilo kada
 • da unos podataka obave vrlo brzo
  (svi podaci osim: cene, kvadrature, naslova i opisa se biraju iz liste ili čekiraju)
 • da njihova ponuda/potražnja bude distribuirana i vidljiva na svim portalima na kojima se oglašavaju
  (u najkraćem mogućem vremenu koje omogućava portal)
 • da evidentiraju i informacije internog karaktera
  (kontakt podaci vlasnika nekretnina, podaci o ugovorima i sl., nisu javno dostupni)
 • da svojim agentima dostave više potrebnih informacija, automatizovano i brzo
 • da smanje vreme potrebno za komunikaciju sa agentima i tako značajno smanje troškove ove komunikacije

ESTATE - program za nekretnine

Podaci o nekretnini

Podatke o nekretini agencije mogu uneti na dva načina:

 • unos svih podataka kroz formulare na ESTATE
 • koristeći Click4Import - uvoz podataka sa agencijskog web sajta

Komitenti i njihove potražnje

Sistem ESTATE omogućava agencijama da na brz i jednostavan način ažuriraju potražnje komitenata (kupaca i zakupaca) za njihovim nekretninama. Potražnja se može kreirati na osnovu podataka o nekretnini za koju je komitent (direktno) zainteresovan ili na osnovu unosa kriterijuma potražnje. Sistem ESTATE automatski pronalazi nekretnine koje odgovaraju potražnji i automatski, prosleđuje e-mail poruke agentima, koje sadrže sve potrebne informacije o nekretnini i komitentu.

Agenti i njihove aktivnosti

Imajući u vidu činjenicu da agenti, zbog prirode posla koji obavljaju, veći deo radnog vremena provode na terenu, ESTATE im omogućava da, samo 15 minuta nakon ostvarenog kontakta komitenta sa agencijom (upisane potražnje), dobiju e-mail poruke koje sadrže informacije o novom komitentu i nekretninama koje odgovaraju njegovoj potražnji.

ESTATE – razmena podataka

ESTATE i oglašavanje na portalima

 • ESTATE vrši automatsko prilagođavanje agencijske ponude prema izabranom portalu, kome se sinhronizuje ponuda/potražnja po utvrđenoj dinamici (zavisno od uslova na portalu).
 • Oglas, distribuiran preko ESTATE, na portalima sadrži sve moguće informacije o nekretnini koje portal podržava, što u velikoj meri utiče na poboljšanje rezultata oglašavanja.
 • ESTATE veoma dobro sublimira mogućnosti koje se na portalima nude, uz istovremeno širenje mogućnosti koje pruža korisnicima.

Saradnja sa portalima

 • permanentna automatska distribucija na 21 web portal u regionu
 • distribucija kvalitetnih fajlova 100% usaglašenih sa bazama portala
 • stalni nadzor nad procesima i garancija rada bez greške
 • otvoren poziv na saradnju svim portalima koji žele da prošire svoju ponudu usluga i broja klijenata

REFERENCE